دست آوردها

 

یک زمانهایی می شود نگاه می کنی تا ببینی در قبال آنچه سعی کرده ای به دست آوری چه چیز هایی را به باد فنا داده ای یا به قول این اقتصاد دانان چه هزینه فرصتهایی را از کف داده ای و جایش چه به دست آورده ای. وقت ، هزینه ، آرامش ، جوانی ، تفریح ، چه چیز را داده ای و چه به دست آورده ای. گاهی خوشنود و گاهی ناراضی از آنچه داده ای ، زندگی انسانها را مجموعه ای از انتخاب هایشان می سازد ، انتخاب  هایی که هر لحظه با آنها مواجه ایم برای درک امروز زندگی امان باید به سالهای قبل نگاه کنیم و برای به دست آوردن سالهای دیگر باید حواسمان به انتخاب ها و راه و روش های امروزمان باشیم.

این روزها هر جا که سرک بکشی ، از تاکسی و مترو تا دانشگاه و فضای مجازی و رسانه های داخلی و خارجی صحبت از مذاکرات ژنو است ، لغو تحریم هایی که عده ای کوچک می شمارند ولی آنهایی بیشتر این اقدام را درک می کنند که مستقیما با تحریمها دست و پنجه نرم کرده اند از جمله بیماران خاص.اینکه بدانیم مذاکره به چه معنا است مهم است. مذاکره به معنای بیان خواستها و تمایلات به صورت یک طرفه نیست که مسلما همچین گفت و شنودی نتیجه ای در عمل نخواهد داشت. مذاکره برای رسیدن به توافق است کوتاه آمدن طرفین و رسیدن به نقطه ای متعادل و مشترک که منافع طرفین تا حدودی حفظ شود و مسلم است در این بین امتیاز هایی داده و گرفته می شود.

 فرصتهایی که در دولت پیشین هر روز به تهدیدی جدید تبدیل می شد امروز تبدیل به فرصتی واقعی شده است ، باید برای هر تصمیمی هزینه فرصت هایی را بدهی باید چیزی بدهی و چیزی را بگیری در این میان آنچه مهم است همان دست آوردها است اینکه جای داده ها چه چیز را گرفته ایم ، آسایش ، آرامش ، ثبات اقتصادی ، تقویت وجهه ملی اموریست که کم کم دارد جان می گیرد ، روحی در آنها دمیده می شود. دست آوردهایی که حاصل یک دیپلماسی قوی و ظریف است.

پاورقی: 

1. مراقب انتخاب هایمان باشیم.

2. منصفانه بنگریم.

3. جیــــــــــــغ و داد زنده است فقط کمی گرفتار زندگی خاکی شده است.

/ 2 نظر / 32 بازدید
میرآخور

سلام جواب این جیغتو بعداً میدم!! فقط خواستم بگم به روزم! :)

میرآخور

آیا می دانید در یک ماهه گذشته 9% بازدید کنندگان میرآخور از این بلاگ، ارجاع داده شده اند؟! بــــــزن زنگــــــو!! میرآخور