# سیاسی

معلم و شاگرد!

شاگرد:آقا اجازه ما چندتا سوال اساسی،اصلی،فوری،فوتی داشتیم! معلم:بله فرزندم بنده گوشم،مغزم،دهانم،افکارم ...همه کت بسته در خدمت شاگرد فضول ببخشید کنجکاوم! آقا اجازه ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 53 بازدید