# انتقادی

ما کردان ها بپرورانیم در این مملکت!

دانشگاه علامه، نیمه ی مهر ماه، ادراه ی آموزش   دانشجو: استاد؟                                 11:30 AM اداره ی آموزش: زنگ زدیم لا لا بود، شما ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 20 بازدید

معلم و شاگرد!

شاگرد:آقا اجازه ما چندتا سوال اساسی،اصلی،فوری،فوتی داشتیم! معلم:بله فرزندم بنده گوشم،مغزم،دهانم،افکارم ...همه کت بسته در خدمت شاگرد فضول ببخشید کنجکاوم! آقا اجازه ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 18 بازدید