نفس عمیق

چند وقت فقط هم نفس کتابم ، هم دم کلمات ، همراه یک سری نظریه ، برای شدن و بودن و ثابت کردن...

تموم شد فعلا ،خوب و بدش رو زیاد نمیدونم.

یک ماه صدام در نیومده نه برای اینکه چیزی برای گفتن نبود ، برای اینکه مجالی برای گفتن نبود!

من بعد اینجا بروز میشه مثل قبل هفته ای یک بار حد اقل امیدوارم هنوز کسایی باشن که اینجا سرک بکشن و جیغ و داد خون باقی مونده باشن.

پاورقی:

سعی می کنم سر بزنم بهتون جبران این چند وقت.

/ 3 نظر / 26 بازدید
آب تنی

منم از صبح دارم احساس سبکی میکنم! خدایی داشتم دیگه خفه میشدم!

قوچ

سلامی دوباره خوش آمدی