انقلاب


واژه­ی انقلاب Revolution، در زبان لاتین از اصطلاحات علم اخترشناسی بود که به­معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت ستارگان به­جای اول به کار می‌‌رفت.در زبان فارسی به نقل از فرهنگ دهخدا در بیان معنای لغوی انقلاب آمده است، انقلاب به معنی برگشتگی، تغییر و تبدیل و تحول و تغییر ماهیت می­باشد(فرهنگ دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1346، ص431.) اصطلاح انقلاب، به مفهوم امروزی آن تقریبا هم­زمان با اصطلاح دموکراسی متداول گردید و غالبا با پیشرفت در ارتباط بوده و نشان­دهنده­ی گسستن از گذشته به­منظور برقراری نظمی نو برای آینده بوده است.انقلاب به­عنوان «تلاش­های خشونت­آمیز موفق و ناموفق به­منظور ایجاد جامعه­ای آرمانی»(مردیها، مرتضی؛ مبانی نقد فکر سیاسی، تهران نشر نی، 1385، ص39) 
«
انقلاب به آن پدیده­ی اجتماعی گفته می­شود که منجر به تغیر و تحول بنیادین و اساسی در زمینه­های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیکی یک جامعه با مشارکت مردم همراه با خشونت گردد.»( آرنت،هانا؛ انقلاب، ترجمه­ی عزت­الله فولادوند، تهران، خوارزمی، 1361، ص 36)

با توجه به تمام تعاریفی که از انقلاب وجود دارد آن چیزی که چشمگیر است همین خواست مردم است خواستی که ناشی از فشار های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به وجود می آید ، حرکت برای رسیدن به جامعه ای آرمانی بر اساس قانون اساسی ، مردم سالاری و آزادی ، حرکت های خود جوش که با رهبری درست به نتیجه می رسند.
انقلاب در برابر دیکتاتور های حاکم بر کشور ها یکی از اهداف بزرگ هر ملت آزاده ای است. این که مردم ایران دربرابر حکومت پهلوی دست به انقلابی بزرگ با آرمانهای خاص خود زدند جای چون چرا ندراد ولی اینکه حرکت و سمت و سوی انقلاب در ادامه راه به کجا بوده است و چقدر به خواست و آرمانها نزدیک شده است جای چون و چرا دارد؟
آیا آزادی ، مردم سالاری ، قانون مداری ، عدالت برقرار شده است ؟ 
آیا اجازه نقد و بررسی انقلاب و مسیرش وجود دارد؟
آیا بعد از سه دهه نیاز به رفرم و اصلاح وجود ندارد؟
آیا ساختار سیاسی و حکومتی فعلی خواست تمام مردم است؟
انقلاب اتفاق خوبی بود برای تاریخ ایران یک حرکت و همدلی ملی ، حرکتی که نیاز به اصلاح دارد.

پاورقی:

1.آرمان هایی که فراموش شد

2. هستیم من بعد با بروز کردن های منظم.

/ 1 نظر / 25 بازدید
قوچ

چی فکر می کردن چی شد!!!