سکوت بی اشاره

سرما خوردی؟

با سر اشاره می کند : نه ، نه

ناراحتی حنجره پیدا کردی؟

باز اشاره می کند: نه ، نه

پس چه مرگت است ، همیشه که جیغ و داد هایت زمین و آسمان را بهم میدوخت! چه بلایی سرت آمده است؟

باز اشاره می کند :   ) - ( 

چیزی شبیه نمیدانم شاید! نگاهش که می کنم سکوت بی اشاره اش بیش از همه چیز سخن می گوید.

آهسته خدا حافظی می کنم و می روم...

پاورقی:

1.سکوت بی اشاره...

2. گاهی سکوت شیرین تر است.

/ 7 نظر / 26 بازدید
بی قلم

هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش....

j@v@d

به خدا هر وقت امتحان کردم نتیجه گرفتم : در مقابل حمله لفظی دیگران فقط سکوت کردن . البته اگر وارد حمله فیزیک بشه که کله پا میشه هر میخواد باشه بالاخره بکس گاهی اوقات از سکوت موفق تره [نیشخند]

j@v@d

سکوت دیگه سوکت 492

میرآخور

خب به سلامتی داری جمع می کنی؟ [نیشخند] نوبت منه که بگم نــــــــــــرووو!! [خنده]

j@v@d

مقیاس اندازه گیری فاصله متر نیست ، اشتیاق است ، مشتاق که باشی حتی یک قدم نیز فاصله ای دور است . سلام آپم [گل]