دلاور

سلام دلاور حالت خوب است ؟ این روز ها کمتر می بینمت ! حتی دیگر اینجا ها هم سرک نمی کش، دلت برایمان تنگ نمی شود...

کجایی؟ در میان کدام دالان زندگی گم شده ای؟  زیر کدام بار کمر خم کرده ای؟ نگاه کن ، این بالا نه! همین دور و برت را نگاه کن ، به یادمان بیاور ، چشمانت را ببند لحظه ای بیندیش ، لحظه ای حس کن ، قدرت را در وجودت احساس می کنی ؟ قلبی که می تپد ، نفسهایی که می آید و می رود ، چشمانی که می بینند ، گوش هایی که می شنوند ، دستهایی که می توانند ، پاهایی که تو را حمل می کنند...

دلاور منتظر پایانت نباش ، پایان که خواهد رسید ، نگران این باش که آش و لاش به پایان نرسی ، خسته و درمانده به پایان نرسی !

دلاور در تنهایی ات استوار باش که استقامت پایانت را نه زودتر بلکن بهتر خواهد رساند...

پاورقی:

1.به پایان نرسیده آش و لاشیم

2.مهلت خستگی هم نداریم

3. به پایان می اندیشم به سختی اش به آسانیش به زیبای اش به زشتی اش حتما چیزی یا کسی آنها را ترتیب می دهد ، شاید خودمان ، شاید افکارمان...

4. این روزها زندگی ام شده است درس و کنکور ، چقدر زمان زود می گذرد درست وقتی که خیلی محتاجش هستی!

/ 6 نظر / 22 بازدید
میرآخور

حتما خودمان زندگی مان و پایانش را ، و چگونگی پایانش را می سازیم. یاد کلام مولایم علی (ع) افتادم که فرمود: مراقب افکارت باش که گفتارت می شود مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود مراقب رفتارت باش که عادتت می شود مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود فقط کافیست نیک بیاندیشیم

پدرام

سلام دلاور بشین پای درس و کنکور و اینترنت ( این آخری خیلی مهمه ) [نیشخند]

وفا

و لحظاتی که آرزوی گذشتنش رو داری، زمان متوقف میشه و از حرکت می ایسته. رسیدن به پایان این روزها آرزوی خیلی ها شده...

میرآخور

کی گفته من نمی تونم بی کامنت نفس بکشم؟ [شیطان]