عیدانه

 

عید که می آید حتی اگر بی رمق ترین و خسته ترین آدم هم که باشی ، یک جوری از شوق و شلوغی خیابان ها و مردم تو نیز سر ذوق می آیی ، گذشته از ترافیک های سنگین شهر های بزرگ همین جنب و جوش ها ی مردم دلت را گرم می کند که هنوز هم زندگی در جریان است با تمام گرانی ها ، با تمام سختی ها و فشار ها ، هنوز هم می توان گاهی لبخند و شور رو شوق را در میان مردم دید هرچند جیبشان آن طور هم پر پول نباشد ولی میتوان با همان جیب خالی نیز لبخند زد حداقل به اینکه سالم هستیم و در کنار انسانهایی زندگی می کنیم که دوستشان داریم.

بهار که بی آید ، درختان که شکوفه کنند ، دمی گرم که زمین را زنده کند روحمان نیز تازه خواهد شد ، نفسمان عمیق و احساسمان رقیق تر و شاید زندگی امان زیبا تر.

امیدوارم سالی زیبا پیش روی همه باشد با تمام سختی ها و راحتی هایش.

پاورقی:

1. پیشاپیش عیدتان مبارک.

2. سفری می رویم شاید کمی روحمان آرام گرفت.

3. سالی پر از نیک بختی را برای خوانندگان جیغ و داد آرزو می کنم امیدوارم سال جدید جیغ و داد هم رونق تازه ای بگیرد.

/ 4 نظر / 22 بازدید
میرآخور

ساقیا آمدن عید مبارک بادت وان مواعید که کردی نرود از یادت گروه بلاگ های میرآخور سال خوش و پر باری برای شما آرزومند است mirakhor.mihanblog.com mini-akhor.mihanblog.com akas-bashi.mihanblog.com facebook.com/MorningPics aparat.com/mirakhor facebook.com/mirakhor.blogs mirakhor.mail@gmail.com

مهر

شور و شوق آدمها خوب است ولی وقتی حوصله همین آدمها را نداشته باشی باید چکار کنی؟تازه بیشتر از سر و صدایشان عاصی می شوی به هر حال عیدتون مبارک

مهر

به روز نمیشی؟ منتظرم