طبیعت نیرومند زندگی

در تمام کودکی ات سعی داری بزرگ بشوی ، حتی وقتی بزرگ شدی هم سعی داری که بزرگتر بشوی ، رو به سویی از کمال و یا تکاملی داری که شاید حتی خودت هم ندانی انتهای این به اصطلاح تکامل کجاست ، از زمان بسته شدن نطفه ات تلاش کرده ای گاه به اراده و گاه به طبیعتت ، طبیعتی که همواره در حال سیر راهیست که برایش تنظیم شده و انتهایی نا معلوم...


به کودکی ام که نگاه می کنم گاه در حافظه و گاه در خاطره هایی که روی کاغذ ثبت شده اند ، شادی مبهمی را درک می کنم شادی که نمی دانم حاصل بی خردی بوده است یا اعتمادی کاذب به آینده ای که بزرگتر ها ترسیم می کرده اند، فردای نا معلومی که امروز رسیده است و شادی ای که هر روز جایش را نگرانی ها و تحیر ها گرفته است ، بزرگ شدن ملازماتی را می طلب ، دست آویزیدن به کمال شرایط و موقعیت هایی را می طلبد ، از درون که سست باشی بزرگ شدنت هم سست و بی مایه می شود ، پشتیبانی هایی که کم کم با بزرگ شدنت از دست می دهی بی آنکه برای آن آماده شده باشی ، راه هایی که بی چراغ و راهنما رو به رویت قرار می گیرند بی آنکه برایش آماده شده باشی و فردای شگفت انگیزی که امروز با آن رو به رو می شوی چیزی متفاوت با آن چیزی است که برایت ترسیم کرده بودند ، شادی ای که فراموش می شود به طبیعت پیچیدگی زندگی و خنده هایی که گم می شود بی آنکه خواسته باشی...


و من هر سال بی آنکه خواسته باشم بزرگتر می شوم و در طبیعتی نیرومند به حرکت وا داشته می شوم و در این رقابت زندگی ، حریص تر برای یافتن کمالی حرکت می کنم ، کمالی که مرا از کودکی ام ، شادی ام ، سادگی ام ، می کند و دور و دور تر می کند .


امروز رزو پیوستن من به طبیعت نیرومند زندگی است ، روز حرکت ام به سوی کمالی که نمیدانم کمال است یا گم کردن خود.

پاورقی:

1. در خبرنامه عضو شوید ( تکراری بود ببخشید)

2. قبل از تولد به چه می اندیشیدم آیا؟!

/ 5 نظر / 26 بازدید
j@v@d

آه چه شاعرانه [خواب]

j@v@d

پشتیبانی هایی که کم کم با بزرگ شدنت از دست می دهی بی آنکه برای آن آماده شده باشی ، راه هایی که بی چراغ و راهنما رو به رویت قرار می گیرند بی آنکه برایش آماده شده باشی[تایید][تایید] دقیقا

رهگذر

این روز رو معمولا دوست دارم. و چون خودم خوشحالم انتظار دارم دیگران هم در این روز خوشحال باشند! و امروز برای تو هم خوشحالم. امیدوارم امسال یکی از بهترین سالهای زندگیت باشه. سالی که به اون کمالی که فکر می کنی باید برسی، برسی.

بی نام

رها کن خود را تا پیدا شوی پیدا...

مجید

کاش زندگی اینقدر هوشمند باشه