کابوس نامه 1

  دم صبح زمانی که هنوز هوا کامل روشن نشده بود با صدای ناله ای بلند که بیشتر شبیه به جیغ یا ضجه ای ترسناک است از خواب پریدم ، از ترس توان بلند شدن را نداشتم ، میخ کوب تخت شده بودم، کورمال کورمال دستم را به اطراف می کشیدم تا عینکم را پیدا کنم ، از این کوری موقت که خلاص شدم با پاهایی سست و لرزان از اتاق بیرون رفتم . پدر نبود و مادر هم آرام و بی صدا در خوابی عمیق... همه جا بر عکس چند لحظه ی قبل بسیار آرام و ساکت بود ، سکوت عجیب و وحشتناکی که ترسم را بیشتر می کرد ، همانجا به ستون بی ترکیب وسط خانه تکیه زدم ، خوب گوش می کنم هیچ صدایی نیست !
پاهایم سست تر می شود ، می نشینم عرق سردی از سر و پیشانی ام شُره می کند ، آرام باش چیز مهمی نیست ، لابد ذهن خود آزار ات باز هم خواسته کمی تو را بترساند...
پاورقی:
1. بعدا کاشف به عمل آمد که همسایه گرامی با دیدن سگ آن یکی همسایه گرامی در راه پله ها ی مجتمع ترسیده و چنان جیغی را سر داده است و من را اینگونه زابراه کردند!
2. کابوس نامه مجموعه ای از کابوس هایم است که قرار است هر از چند گاهی مهمان جیغ و دادم شود.

/ 6 نظر / 26 بازدید
شیوا

ی شب با همچین صدایی از خواب پریدم و اون شب بدترین شب زندگیم شد[ناراحت] حالا که اینو خوندم میبینم بعضی اتفاقات اگرچه خیلی آزاردهنده ن ولی در مقابل اتفاقات بدتری که میتونه بیفته ی رویا هستن! حالا پیدا کن ارتباط حرف منو با نوشته خودت[لبخند]

من

من باید یک خواب نامه بنویسم ، خواب هایم برعکس خیلی ها یادم میماند ومدام مشغولم میکند ! اصلا بعضی اوقات همه اش فکر میکنم خبری است و هشداری

میرآخور

[لبخند] بلاخره یه مطلب درباره جیغ تو این جيـــــــــــــــــــــــــــــــــغ و داد خوندیم!

میرآخور

همسایه تون تو خونه سگ نگه میداره؟! [تعجب]

میرآخور

[نیشخند] اینطور که تو گفتی مث که حیوونا شما رو نیگر میدارن![چشمک]